S beruškou se přivítáme, divadlo si zahrajeme, na sebe se usmíváme, ve školce se dobře máme. 1.9.201