[15. 11. 2021]

V ÚTERÝ 16.11. ODJÍŽDÍ DĚTI TŘ. BORŮVEK A JABLÍČEK NA PROJEKTOVÝ DEN DO HOSTĚTÍNA. ODJEZD V 8.00 HODIN Z MŠ, NÁVRAT NA OBĚD. S SEBOU BATŮŽEK, UZAVÍRATELNÉ PITÍ.
 
[27. 09. 2021]

VÁŽENÍ RODIČE.

   Po dohodě se zřizovatelem je MŠ z organizačních důvodů uzavřena do pátku 1.10.2021. Pro děti, kterých se karanténa netýká, bude provoz zahájen v pondělí 4.10.2021 v běžném provozu.

  DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABY BYLA V PROSTORECH ŠKOLY DŮSLEDNĚ DORŽOVÁNA NASTAVENÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA.

                                          Děkujeme.
[27. 08. 2021]

DOBRÉ RÁNO, MILÉ DĚTI, PRÁZDNINY TY STRAŠNĚ LETÍ!

SEŠLI JSME SE TADY ZNOVA - ČEKÁ NA NÁS PARTA NOVÁ.

Vítáme Vás v novém školním roce po prázdninách a těšíme se na Vás a bezva spolupráci.

                           Kolektiv MŠ.
[23. 08. 2021]

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ naleznete na tomto odkazu

http://www.msolsava.cz/dokumenty/POZVANKA_K_ADAPTACI_2021.docx
 
[6. 08. 2021]

V  PONDĚLÍ  9.8.2021 ZAHAJUJE  MŠ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. Z DŮVODU DOSUD NEUKONČENÉ REKONSTRUKCE VOĎTE DĚTI DO ŠKOLY BOČNÍM VCHODEM - VSTUP DO ZAHRADY MŠ. DOPROVÁZEJÍCÍM OSOBÁM  BUDE UMOŽNĚN VSTUP POUZE V OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST A PO POUŽITÍ DEZINFEKCE.

Děkujeme za pochopení.
[16. 06. 2021]

VÁŽENÍ RODIČE.

  V pondělí 28.6. 2021 proběhne od 15:00 hodin schůzka rodičů nově přijatých dětí od škol. roku 2021/2022, na které Vám bude předána dokumentace k přijetí do MŠ a informace ohledně nástupu dítěte.

  Schůzky se zúčastní pouze jeden zákonný zástupce, děti do MŠ nevoďte. ÚČAST NUTNÁ.

           Děkujeme.

 

 
[3. 06. 2021]

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 NAJDETE V SEKCI ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ OD ŠKOL. ROKU 2021/2022.
[26. 05. 2021]

Vážení rodiče,

 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce vodoodpadů a elektroinstalace ŠJ včetně  dalších úprav je uzavření MŠ prodlouženo rozhodnutím zřizovatele až do 6.8.2021. Provoz bude zahájen v pondělí 9.8.2021 (viz. nová tabulka v sekci PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ).

Děkujeme za pochopení.
[7. 05. 2021]

Vážení rodiče.

  Od pondělí 10.5.2021 budou MŠ otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování. Provozní doba je opět od 6.15 - 16.15 hodin. Děti bude doprovázet do mateřské  školy pouze jedna osoba s respirátorem tak, aby se potkaly max. 2 osoby v jednotlivých šatnách. V šatnách udržujte minimální odstup a zdržujte se zde pouze po dobu nezbytně nutnou.  Před vstupem do budovy použijte desinfekci.

Děkujeme, že daná pravidla dodržujete a moc se na Vás už těšíme.


 
[3. 05. 2021]

Od 3.5.2021 bude probíhat testování dětí a zaměstnanců v MŠ pouze 1x týdně a to vždy v pondělí, popř. první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ v daném týdnu. Dále platí, že provoz školy je pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a pro děti IZS  (novela mimořádného opatření vlády ze dne 26.4.2021).
[19. 04. 2021]

V sekci Dokumenty ke stažení najdete Závaznou přihlášku na prázdninový provoz 2021.

Tabulku rozpisu uzavřených mateřských škol najdete v sekci Prázdninový provoz.
[19. 04. 2021]

Vážení rodiče,

na Váš bankovní účet Vám bude zaslána v plné výši vratka úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci březnu, kdy byla naše škola uzavřena nařízením vlády ČR.
[9. 04. 2021]

INFORMACE PRO RODIČE IZS

Dětem rodičů v IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZ ČR umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č.240/2000 Sb. zaniká tak plošný nástroj "určených škol" zajišťujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury ("děti IZS") v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách pouze pro vybrané skupiny dětí. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti tak, aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány, dle níže uvedených pravidel.

MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM URČENÉ VÝJIIMKY PRO DĚTI IZS SE VZTAHUJÍ NA TYTO PROFESE:

* zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

* pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, škol. klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

* zaměstnance bezpečnostních sborů

* příslušníky ozbrojených sil

* zaměstnace orgánů ochrany veřejného zdraví

* zaměstnance uvedené v § 115 odst.1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

* zaměstnace Úřadu práce ČR

* zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a o kresních správ sociálního zabezpečení

* zaměstnance Finanční správy ČR

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 
[9. 04. 2021]

Vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna 2021 v součinnosti s KHS ZK a MZ o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky, tzn.  OD PONDĚLÍ 12.04.2021.
[8. 04. 2021]

V sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ najdete informace k 1.fázi otevření MŠ k 12.4.2021 a průběhu testování v MŠ.
[8. 04. 2021]

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Informační letáky pro rodiče naleznete ve složce Dokumenty ke stažení.

  • používáme testy v MŠ: Singclean
  • celková doba testování cca 20 minut
  • testování provádí zákonný zástupce pod dozorem pověřené osoby z MŠ
  • výsledek je zaznamenán do seznamu a evidován
  • harmonogram testování: pondělí a čtvrtek (když dítě nebude v pondělí, úterý přítomno v MŠ provede se testování ve středu a pak i ve čtvrtek dle harmonogramu testování)
  • v případě nejasného výsledku se test zaznamená a je nutné provést opakované testování
  • pokud dítě nebude mít test nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání v MŠ, nadále se vzdělává distančně
  • v případě, že dítě nepřivede do MŠ zákonný zástupce, musí mít zmocněnci souhlas od zákonných zástupců k účasti na testování: Souhlasím s účastí paní/pana (jméno a příjmení) při testování mého dítěte (jméno, příjmení, datum narození) v Mateřské škole Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště. Datum a podpis.

  

Společně s dětmi se můžete podívat na instruktážní video, jak budou testy probíhat https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
[29. 03. 2021]

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOL. ROK 2021/2022 NALEZNETE V SEKCI "INFORMACE O MŠ" - DOKUMENTY KE STAŽENÍ.
[12. 03. 2021]

V souladu s Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření č.212 ze dne 26.2.2021 a na základě Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 11.3.2021 budou od 15.3.2021 vykonávat nezbytnou péči o děti od 3 do 6 let tyto MŠ v Uh. Brodě: od 15. do 19.3.2021 Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uh. Hradiště, ředitelka Andrea Gahurová, tel.: 775 144 415, provozní doba od 6.30 - 16.00 hodin, od 22.3. do skončení nouzového stavu Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště, ředitelka Bc. Renata Nesázalová, tel.: 731 969 431, provozní doba od 6.30 - 16.00 hodin.

 
[2. 03. 2021]

V souladu s ustanovením §184a školského zákona a z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, kdy není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je pro tyto děti povinností mateřské školy zajistit jejich vzdělávání distančním způsobem a je povinností dětí se tímto způsobem vzdělávat. Sledujte, prosím, FB skupinu naší školy, kde Vám vždy v pondělí budou vkládány materiály k vypracování, případně další informace k povinnému vzdělávání.

 
[2. 03. 2021]

V sekci "DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ" naleznete dokumentaci k přihlášení dítěte na provoz MŠ pro pracovníky v krizovém řízení.
[28. 02. 2021]

Vážení rodiče.

Z důvodu vládního nařízení se od pondělí 1.3.2021 uzavírají všechny mateřské školy. Naše škola však bude zajišťovat péči pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod. Při uzavření MŠ má zákonný zástupce dítěte nárok na čerpání OČR (ošetřování člena rodiny).  Nově mateřská škola nevyplňuje potvrzení o uzavření školy. Žádost se vyplňuje elektronicky na stránkách ČSSZ. Odkaz na informace k OČR pro zaměstnace a formulář k vyplnění on-line:  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m  

Identifikační údaje školy:

Název školy: Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště

Sídlo mateřské školy:  U Školky 2148, Uherský brod, 688 01

IČ: 709 91 880

Důvod uzavření školy:  Nařízení vlády č. 200 ze dne 27.02.2021.

 
[26. 02. 2021]

Z důvodu vydání mimořádného opatření MZ se s účinností od 28.2.2021 do odvolání ZAKAZUJE VSTUP, POHYB A POBYT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VŠEM OSOBÁM BEZ OCHRANNÉHO RESPIRÁTORU (FFP2/KKN95), NEBO ZDRAVOTNICKÉ OBLIČEJOVÉ MASKY (naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének) A BEZ DEZINFEKCE RUKOU. Zároveň Vás žádáme, aby Vaše dítě mělo ve své skříňce hygienicky uloženou roušku. Děkujeme.
[26. 02. 2021]

Hezký den všem.  Od 1.3.2021 používejte pro komunikaci s mateřskou školou novou emailovou adresu - reditelka@msolsava.cz. Děkujeme.
[19. 10. 2020]

Vážení rodiče.

 Všichni z nás dobře víme a uvědomujeme si, jak těžké období nyní prožíváme a jaké situace denodenně nastávají. Čísla pozitivních případů nákazy korornavirem stále narůstají a je jen otázkou času, kdy se tento problém osobně dotkne i nás a Vás, pokud se tak již nestalo. Z těchto důvodů Vás žádáme, aby jste se vší odpovědností za zdraví Vaše, Vašich dětí i zaměstnanců školy zvážili, zda je nezbytně nutné přivádět děti do kolektivního zařízení, když máte možnost zůstat s dítětem doma. Čím menší počet dětí ve třídách, tím výrazněji snížíme počet kontaktů, které jsou prokazatelně příčinou přenosu onemocnění Covid-19. V současnosti KHS doporučuje, za jakých podmínek by děti měly být do mateřské školy přiváděny. Jedním z těchto doporučení mj. je, neumožnit dospělým osobám vstup do budovy školy z důvodu zvýšeného rizika nákazy. Tuto podmínku bychom mohli z organizačních a personálních důvodů naplnit pouze tehdy, pokud by došlo k výraznému snížení počtu dětí ve třídách. 

Vnímejte to tedy tak, že by se jednalo o dočasné řešení ke zvládnutí této mimořádně nepříznivé situace, která i nám komplikuje naši práci. Buďme k sobě vzájemně ohleduplní.

Všichni pevně věříme, že společnými silami se nám toto nelehké období podaří zvládnout a dostat tak naši školu do běžných kolejí a klasickému režimu, aniž by bylo nutné přispoupit k uzavření či omezení provozu naší školy.

 Děkujeme Vám za pochopení a podporu.
[18. 03. 2019]

Realizace projektu OPVVV - PDF s informacema ke stažení