Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště, Bc. Eva Divoká jako správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), a podle § 67, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona takto:

- do MŠ Olšava byly přijaty od školního roku 2016/2017 děti těchto registračních čísel: MŠ - 1 - 43/16, MŠ - 1 - 31/16, MŠ - 1 - 33/16,

MŠ - 1 - 34/16, MŠ - 1 - 44/16, MŠ - 1 - 36/16,

              MŠ - 1 - 35/16, MŠ - 1 - 32/16, MŠ - 1 - 38/16, MŠ - 1 - 30/16, MŠ - 1 - 37/16, MŠ - 1 - 29/16, MŠ - 1 - 41/16, MŠ - 1 - 42/16,

MŠ - 1 - 45/16, MŠ - 1 - 39/16, MŠ - 1 - 40/16,

              MŠ - 1 - 28/16, MŠ - 1 - 58/16.

Datum vyvěšení seznamu: 26.05.2016          Datum sejmutí seznamu: 10.06.2016          Datum nabytí právní moci: 10.06.2016

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení seznamu ke KÚ Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným prostřenictvím ředitelky školy MŠ Olšava.

SCHŮZKA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 15.6.2016 V 10.00 HODIN

VE III. TŘÍDĚ - BORŮVKY. ÚČAST NUTNÁ.

           


Když si spolu hraji dva, je to větší zábava,
Bude-li nás ještě více, je to slovo do pranice,
Podělit se o hračku, třeba by šla na dračku.

Rozhlédnem se kolem sebe, kdo je s námi a kdo sám,
těchto dětí ujmeme se, pozveme ho rádi k nám.
Ten náš krásný dětský svět, velcí mohou závidět.
Dětská očka lépe vidí, než lhostejné zraky lidí.